แสดงรายละเอียดข่าวสถานกงสุลอเมริกันเชิญร่วมกิจกรรม “จับตาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ” (US Election Watch) (9 พฤศจิกายน 2559)

สถานกงสุลอเมริกันเชิญร่วมกิจกรรม “จับตาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ” (US Election Watch) (9 พฤศจิกายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานกงสุลอเมริกันเชิญร่วมกิจกรรม “จับตาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ” (US Election Watch) (9 พฤศจิกายน 2559)

ด้วย สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ จะจัดกิจกรรม “จับตาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ” (US Election Watch) ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง 08.00 – 12.00 น. ทั้งนี้ คณาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในเวลาที่สะดวกหรือเห็นสมควร ซึ่งจะมีกิจกรรมหลักคือการติดตามการถ่ายทอดสดผลการนับคะแนนจากรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกา พร้อมกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โดยสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th หัวข้อดาวน์โหลด หรือติดต่อ คุณธรรมารุจา ธรรมสโรช ผู้ช่วยฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรม โทร. 081-883-4008 หรือ dharmasarojat@state.gov

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ