แสดงรายละเอียดข่าวประกาศวันเวลาในการนำเสนอโครงการทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

ประกาศวันเวลาในการนำเสนอโครงการทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศวันเวลาในการนำเสนอโครงการทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5620) !!!

หลักจากที่คณะ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (บ้านหนองเต่า , เจเจ , นิมมาน, ธนาคารแห่งประเทศไทย, ขยะ มช , ไร่เเม่เหียะ , รร. เรยีนา) คณะจะขอแจ้งรายละเอียดการนำเสนอผลการศึกษาจากการทัศนศึกษา ดังต่อไปนี้

1. วันเวลาในการนำเสนอ : วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์

2. การนำเสนอ : ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการศึกษา โดยการนำเสนอจะใช้เวลาประมาณ 15 - 20 นาที ซึ่งแต่ละกลุ่มไม่ต้องส่งรายงานเป็นรุปเล่ม ให้นำเสนอหน้าชั้นเรียนเท่านั้น

3. รูปแบบการนำเสนอ : แล้วแต่นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะนำเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีใดก็ได้ ให้ดีที่สุดและสามารถตอบคำถาม จากการซักถามของคณาจารย์ได้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ