แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจับตาเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจับตาเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจับตาเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ

โครงการจับตาเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ

ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเสริม
ชื่อกิจกรรม โครงการจับตาเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ

วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น.

ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

ผู้ดูแลกิจกรรม งานบริการการศึกษา คณะนิติศาสตร์

ระบบเปิด วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น.

ระบบปิด วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น.

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม จับตาเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ โดยรับสมัครนักศึกษาจำนวน 50 คน หากต้องการสอบถามรายละเอียด สามารถติดต่อได้ที่ งานบริการการศึกษา

โทร. 053-942918

**หมายเหตุ กิจกรรมนี้ ระบบจะมีการประมวลผลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักทะเบียน ซึ่งคณะจะมีแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยนักศึกษาสามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ในช่องทาง Fackbook line และWeb คณะ***

โดยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.

-กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ CMU online ที่มีการจำกัดจำนวนรับนักศึกษา แล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ได้ยื่นใบลาหรือแจ้งล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกิจกรรม ทางคณะฯจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งต่อไป

-กรณีกิจกรรมที่ทางคณะฯ ได้ประกาศแจ้งจำนวนชั่วโมงกิจกรรมไปแล้วนั้น แล้วผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม คณะฯขอลดหรือเพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมตามความเหมาะสมหรือตามระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมจริง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ