แสดงรายละเอียดข่าวประชุมครั้งที่ 3 - CMU Law Review (19 ตุลาคม 2559)

ประชุมครั้งที่ 3 - CMU Law Review (19 ตุลาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมครั้งที่ 3 - CMU Law Review (19 ตุลาคม 2559)

ติดต่อ... เปรม (Editor-in-Chief) หรือพี่โป๊ยเซียน งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 โทร. 053-942920

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ