แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนเข้าร่วม..สาธิตวิธีการใช้งาน WestLaw Next (19 ตุลาคม 2559)

เชิญชวนเข้าร่วม..สาธิตวิธีการใช้งาน WestLaw Next (19 ตุลาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนเข้าร่วม..สาธิตวิธีการใช้งาน WestLaw Next (19 ตุลาคม 2559)

WestLaw Next - ฐานข้อมูลนิติศาสตร์

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสาธิตวิธีการใช้งาน ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องเรียน LB1402

* หมายเหตุ - ผู้สนใจโปรดเตรียม Laptop ส่วนตัว เพื่อนำมาทดลองใช้ค่ะ


ติดต่อ..พี่โป๊ยเซียน งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 โทร.053-942920

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ