แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ALSA Chit&Chat

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ALSA Chit&Chat - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ALSA Chit&Chat

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ALSA Chit&Chat        
วันเวลาที่จัดกิจกรรม วันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.        
จำนวนชั่วโมง กิจกรรมเสริม จำนวน 3 ชั่วโมง        
สถานที่จัดกิจกรรม ห้องเรียน LB 1401        

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ