แสดงรายละเอียดข่าวGangneung-Wonju National University (GWNU) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (หมดเขต 12 พฤศจิกายน 2559)

Gangneung-Wonju National University (GWNU) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (หมดเขต 12 พฤศจิกายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Gangneung-Wonju National University (GWNU) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (หมดเขต 12 พฤศจิกายน 2559)

ด้วย Gangneung-Wonju National University (GWNU) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่

1. Spring Semester: Mar. 2 – Mid Jun. 2017
2. Fall Semester: Sep 1 – Mid Dec. 2017

โดยมีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gwnu.ac.kr และโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ