แสดงรายละเอียดข่าวAMERTA 6 Program Spring Semester 2017 (หมดเขต 25 พฤศจิกายน 2560)

AMERTA 6 Program Spring Semester 2017 (หมดเขต 25 พฤศจิกายน 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

AMERTA 6 Program Spring Semester 2017 (หมดเขต 25 พฤศจิกายน 2560)

ด้วย Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Academic Mobility Exchange for Undergraduate at Airlangga (AMERTA) Spring semester 2017 (27 กุมภาพันธ์ – 21 กรกฎาคม 2560) ให้แก่นักศึกษาที่สนใจเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียโดยตรง

โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน 6 เดือน จำนวนทั้งสิ้น IDR 6 million

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://international.unair.ac.id/english/index.php/scholarship/for-int-students/international-program/amerta-exchange-program-airlangga และโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ