แสดงรายละเอียดข่าวExchange Program at University of Brunei Darussalam (หมดเขต 17 ตุลาคม 2559 และ 18 พฤษภาคม 2560)

Exchange Program at University of Brunei Darussalam (หมดเขต 17 ตุลาคม 2559 และ 18 พฤษภาคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Exchange Program at University of Brunei Darussalam (หมดเขต 17 ตุลาคม 2559 และ 18 พฤษภาคม 2560)

ด้วย University of Brunei Darussalam ประเทศบรูไน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ได้แก่

1. โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2 ช่วงเวลา คือ
1.1 ภาคการศึกษาที่ 2/2016 (มกราคม-พฤษภาคม 2017)
1.2 ภาคการศึกษาที่ 1/2017 (สิงหาคม-ธันวาคม 2017)

2. Internship program ฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัย หรือการฝึกปฏิบัติงานในสำนักงาน

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ubd.edu.bn/study-ubd/undergraduate-study/programme และโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด

ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 สำหรับการเข้าร่วมโครงการ ภาคการศึกษาที่ 2/2016

ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สำหรับการเข้าร่วมโครงการ ภาคการศึกษาที่ 1/2017


และหากนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านโครงการ AUN-ACTS สามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ