แสดงรายละเอียดข่าวนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้เข้าฟังบรรยายโครงการ การให้บริการทางกฎหมาย

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้เข้าฟังบรรยายโครงการ การให้บริการทางกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้เข้าฟังบรรยายโครงการ การให้บริการทางกฎหมาย

ประกาศ !!
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้เข้าฟังบรรยายโครงการ การให้บริการทางกฎหมาย ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก ภาคบรรยายจำนวน 2 ชั่วโมง ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้อง LB 1402
1. 562010023 นายณัชฐศักดิ์ เหมทานนท์
2.562010025 นายณัฏฐ์พล เพิ่มวงศ์
3.562012051 นางสาวฐณัฏดา เรียงทองหลาง
4.562012068 นายทศพร ชัยพฤกษมงคล
5.562012122 นางสาวพิมพ์ธนู ยาดี
6.562012146 นายเรืองยศ วัฒนศิริเดชา
7.562012150 นายวชิรพงศ์ เทพวีระกุล
8.562012155 นายวันธันชนก บุญแต้ม
9.562012180 นางสาวสาธิดา ฤทธาคนี
10.562012207 นายอภิสิทธิ์ ธีรการุณวงศ์

หากนักศึกษาไม่เข้าฟังบรรยาย นักศึกษาจะไม่สามารถทำกิจกรรมภาคปฎิบัติได้
นักศึกษามีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ งานบริการการศึกษา โทร 053942918 (พี่แน็ค)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ