แสดงรายละเอียดข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์เว็บเพจข้อมูลสิ่งแวดล้อมประเทศไทย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์เว็บเพจข้อมูลสิ่งแวดล้อมประเทศไทย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์เว็บเพจข้อมูลสิ่งแวดล้อมประเทศไทย

ด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำเว็บเพจฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย หรือ Thailand Environmental Education Inventory Database : TEEID จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ โดยสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.teeid.deqp.go.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ