แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University Spring 2017 (หมดเขต 25 ตุลาคม 2559)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University Spring 2017 (หมดเขต 25 ตุลาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University Spring 2017 (หมดเขต 25 ตุลาคม 2559)

ด้วย Sophia University ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Spring 2017 โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครระหว่าง 1 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2016 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/exchangeprograms

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ