แสดงรายละเอียดข่าวAUN Human Rights Education Network เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม (หมดเขต 30 กันยายน 2559)

AUN Human Rights Education Network เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม (หมดเขต 30 กันยายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

AUN Human Rights Education Network เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม (หมดเขต 30 กันยายน 2559)

ด้วย AUN Human Rights Education Network Secretariat & Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN) จะจัดการประชุม the 4th SEAHRN International Conference on Human Rights and Peace & Conflict in Southeast Asia ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2559 กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อเป็นเวทีอภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่ควรได้รับการป้องกัน และการแสวงหาแนวทางเพื่อให้เกิดสันติภาพ

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงที่ http://seahrn.net/events/the-fourth-international-conference-on-human-rightd-and-conflict-in-southeast-asia ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 หรือติดต่อ seahrn@gmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ