แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ CMU-UNE Visiting student Scholarship

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ CMU-UNE Visiting student Scholarship - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ CMU-UNE Visiting student Scholarship

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ CMU-UNE Visiting student Scholarship
ในวันพูธ ที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 13. 00 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมเสริม จำนวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง

ระบบเปิด วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น.
ระบบปิด วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ