แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์
มารายงานตัวพร้อมรับเอกสาร ในวันจันทร์ 19 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ หากนักศึกษาคนใดไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุนผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์หรือหากติดภารกิจอื่นใดสามารถแจ้งได้ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (คุณณัฐวุฒิ มีสกุล) โทรศัพท์ 053-942919

รายละเอียดดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ