แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนเสนอชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านประบวนการยุติธรรม

เชิญชวนเสนอชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านประบวนการยุติธรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนเสนอชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านประบวนการยุติธรรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านประบวนการยุติธรรม เข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณแก่สตรีที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สังคมได้รับรู้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาว์โหลดเอกสารได้ที่ ( คลิกที่นี่)คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ