แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 001,801 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 001,801 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 001,801 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 001,801 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

วัน อาทิตย์ ที่ 18 และ 25 ก.ย. 59 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ