แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ DID YOU KNOW? จัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ DID YOU KNOW? จัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ DID YOU KNOW? จัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ DID YOU KNOW? ซึ่งภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ
1. การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Infographic
2. เสวนาวิชาการ Twenty Talk
3. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เช่น เซียมซีความรู้, Social Hashtag

มาร่วมลุ้นรับของรางวัลกันกันได้ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...
คุณแนค งานบริการการศึกษา โทร 053-942918
(สำหรับนักศึกษาที่ต้องการลง GE)
คุณกุ้ง ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย โทร 053-942920
(สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ