แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ( รหัส 5620.. ) ที่มีจำนวนชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมเสริมไม่ครบ 75 ชั่วโมงกิจกรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ( รหัส 5620.. ) ที่มีจำนวนชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมเสริมไม่ครบ 75 ชั่วโมงกิจกรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ( รหัส 5620.. ) ที่มีจำนวนชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมเสริมไม่ครบ 75 ชั่วโมงกิจกรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ( รหัส 5620.. ) ที่มีจำนวนชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมเสริมไม่ครบ 75 ชั่วโมงกิจกรรม หากนักศึกษาคนใดไม่มีรายชื่อตามประกาศนั้นแสดงว่า นักศึกษามีจำนวนชั่วโมงประเภท กิจกรรมเสริมครบตามกำหนดแล้ว สำหรับนักศึกษาที่มีจำนวนไม่ครบ 75 ชั่วโมง หลักจากนี้จะเป็นความรับผิดชอบของตัวนักศึกษาเอง หากจำนวนไม่ครบ 75 ชั่วโมง นักศึกษาจะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้

**หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับชั่วโมงกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ งานบริการการศึกษา (พี่เเน็ค) โทร 053-942918 ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ