แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเผยแพร่ภารกิจและองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของสำนักงานกิจการยุติธรรม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเผยแพร่ภารกิจและองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของสำนักงานกิจการยุติธรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเผยแพร่ภารกิจและองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของสำนักงานกิจการยุติธรรม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเผยแพร่ภารกิจและองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของสำนักงานกิจการยุติธรรม
ในวันพูธ ที่ 21 กันยายน 2559 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ 09.00 - 12.00 น และ 13.00 -16.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมเสริม จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

ระบบเปิด วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น.
ระบบปิด วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ