แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Osaka University (หมดเขต 8 กันยายน 2559)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Osaka University (หมดเขต 8 กันยายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Osaka University (หมดเขต 8 กันยายน 2559)

ด้วย Osaka University แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2017 (April 2017 – February 2018) จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1. iExPo - www.osaka-u.ac.jp/ja/international/inbound/exchange_program/iexpo
2. OUSSEP - www.osaka-u.ac.jp/ja/international/inbound/exchange_program/oussep
3. FrontierLab - www.osaka-u.ac.jp/ja/international/inbound/exchange_program/frontierlab
4. Maple - www.osaka-u.ac.jp/ja/international/inbound/exchange_program/maple

ผู้สนใจโปรดจัดทำเอกสารประกอบการสมัคร ผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 8 กันยายน 2559 เพื่อคณะจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ