แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Waseda University (หมดเขต 18 ตุลาคม 2559)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Waseda University (หมดเขต 18 ตุลาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Waseda University (หมดเขต 18 ตุลาคม 2559)

ด้วย Waseda University แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2016-2017 โดยมีทั้งหมด 3 โปรแกรมด้วยกัน ดังนี้

1. Undergraduate Program
2. Graduate Program (Master’s / Doctoral)
3. Japanese Language Program

โดยมีกำหนดรับสมัคร Spring Semester 2017 (20 พฤศจิกายน 2559) และ Fall Semester 2017 (1 มีนาคม 2560)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange และโปรดจัดทำเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมระบุระยะเวลาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการส่งงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เพื่อคณะจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ