แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นักศึกษาที่ต้องสอบแก้อักษรลำดับขั้น I กระบวนวิชา 177217,177227 ประจำปีการศึกษา1/59 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศ นักศึกษาที่ต้องสอบแก้อักษรลำดับขั้น I กระบวนวิชา 177217,177227 ประจำปีการศึกษา1/59 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาที่ต้องสอบแก้อักษรลำดับขั้น I กระบวนวิชา 177217,177227 ประจำปีการศึกษา1/59 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศ นักศึกษาที่ต้องสอบแก้อักษรลำดับขั้น I กระบวนวิชา 177217,177227 ประจำปีการศึกษา1/59 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

177217 กฎหมายมรดก
สอบวันอาทิตย์ ที่ 4 ก.ย. 59 เวลา 9.00-12.00 น. LB 1402

177227 กฎหมายพาณิชย์ 1
สอบวันจันทร์ ที่ 5 ก.ย. 59 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักงานชั้น1(งานบริการการศึกษา)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ