แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกลุ่มรายชื่อนักศึกษาที่จะทำกิจกรรมภาคปฎิบัติในโครงการอบรมบุคลิกภาพ

ประกาศกลุ่มรายชื่อนักศึกษาที่จะทำกิจกรรมภาคปฎิบัติในโครงการอบรมบุคลิกภาพ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกลุ่มรายชื่อนักศึกษาที่จะทำกิจกรรมภาคปฎิบัติในโครงการอบรมบุคลิกภาพ

ประกาศกลุ่มรายชื่อนักศึกษาที่จะทำกิจกรรมภาคปฎิบัติในโครงการอบรมบุคลิกภาพ ของ อ.กัญญา ในวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น.

**หากนักศึกษาที่ผ่านการบรรยายแล้วไม่มีชื่อในกลุ่มให้มาติดต่อได้ที่ห้องบริการการศึกษา โทร 053-942918 พี่เเน็ค ภายในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ