แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม !!!
ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (English for Better Life) ครั้งที่ 3

วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 -15.30 น. จำนวน 10 ครั้ง ตั้งเเต่เดือน กันยายน -พฤศจิกายน 2559
ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนที่ 7 เชียงใหม่
กิจกรรมเสริม จำนวนชั่วโมง 24 ชั่วโมง

ระบบเปิด วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น.
ระบบปิด วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ