แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชมวิดิทัศน์การจัดกิจกรรมของ International Peace Youth Group (IPYG)

เชิญชมวิดิทัศน์การจัดกิจกรรมของ International Peace Youth Group (IPYG) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชมวิดิทัศน์การจัดกิจกรรมของ International Peace Youth Group (IPYG)

ด้วย International Peace Youth Group (IPYG) ได้จัดทำวิดิทัศน์และเอกสารข่าว เผยแพร่การจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านสงครามและการก่อการร้าย ซึ่งส่งผลกระทบถึงชีวิตของนักเรียน นักศึกษา สตรี และเด็กในเรื่องขิงสิทธิมนุษยชน โดยได้นำเสนอกิจกรรมการจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมวิดิทัศน์ดังกล่าวได้ที่ http://hwpl.kr/board.php?b=multimedia&p=view&type=photo&idx=883&page=1 หรือที่ www.ipyg.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ