แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 2016

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 2016 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 2016

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 2016 ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 9.30 น.ถึง 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ