แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 004,007 และ 177283 ตอน 001 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 004,007 และ 177283 ตอน 001 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 004,007 และ 177283 ตอน 001 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 004,007 และ 177283 ตอน 001 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

วัน อังคาร ที่ 23 ส.ค. 59
-176101 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง ประชุมใหญ่
-177283 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ