แสดงรายละเอียดข่าวEnglish Skill Training for Lawyer สมัครและทดสอบวัดพื้นความรู้ภาษาอังกฤษ

English Skill Training for Lawyer สมัครและทดสอบวัดพื้นความรู้ภาษาอังกฤษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

English Skill Training for Lawyer สมัครและทดสอบวัดพื้นความรู้ภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !!!!
English Skill Training for Lawyer : ภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย
  
นักศึกษาที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อขอรับใบสมัคร และรับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้แล้วจ้า

นัดประชุมชี้แจ้ง และทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3-4 ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการและสนใจจะเข้าร่วมโครงการ ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00-12.00น. ณ ห้องเรียน LB1201

(หากไม่สะดวกในวันและเวลาดังกล่าว ให้ทำการนัดหมายใหม่ผ่านพี่โป๊ยเซียน งานวิเทศสัมพันธ์ ได้ตั้งแต่วันนี้-19 สิงหาคม 2559 นะค่ะ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ พี่โป๊ยเซียน (งานวิเทศสัมพันธ์) ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ