แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน ในวัน"พิธีไหว้ครูและเชิดชูนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์" ประจำปี 2559

ประกาศงดสอน ในวัน"พิธีไหว้ครูและเชิดชูนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์" ประจำปี 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน ในวัน

ประกาศงดสอน ในวัน"พิธีไหว้ครูและเชิดชูนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์" ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

จึงขอประกาศงดการเรียนการสอน ดังนี้.-
เวลา 9.30-11.00 น. วิชา176101-001,177425-001,177341-001,177469-001,801
เวลา 11.00-12.30 น. วิชา177214-001,177321-001,176220-002,177341-002,177467-001

กำหนดการตามไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ