แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนฯ ตอน 001 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนฯ ตอน 001 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนฯ ตอน 001 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนฯ ตอน 001 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

วัน อังคาร ที่ 16 ส.ค. 59 เวลา 16.00-17.30 น. ห้อง SB02007

และจะเริ่มสอนในวัน อังคาร ที่ 23 ส.ค. 59

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ