แสดงรายละเอียดข่าวธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 11

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 11 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 11

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.scbchallenge.com/home/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ