แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001 คณาจารย์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001 คณาจารย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001 คณาจารย์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001 คณาจารย์

ในวัน พฤหัสบดี ที่ 11 ส.ค. 59 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ