แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบูรณาการของอาเซียนจากประเทศฟิลิปปินส์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบูรณาการของอาเซียนจากประเทศฟิลิปปินส์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบูรณาการของอาเซียนจากประเทศฟิลิปปินส์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบูรณาการของอาเซียนจากประเทศฟิลิปปินส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์

*** ขอแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้***
1. ให้นักศึกษาลงทะเบียนในช่วงเวลา 10.00 -10.30 น. เท่านั้น หากเกินเวลา 10.30 น. คณะจะไม่อนุญาติให้นักศึกษาลงทะเบียนและตัดสิทธิ์กิจกรรมครั้งต่อไป
2. การแต่งการ : ชุดนักศึกษา ชุดสุภาพ ไม่สวมรองเท้าเเตะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ