แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้าคณะนิติศาสตร์

** ขอเเจ้งกำหนดการการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ ***
1. จากที่คณะฯ ประกาศรับจำนวน 50 คน คณะฯขอเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็น 100 คน จากผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 210 คน
2. นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศให้มาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 11 /08/2559 ภายในเวลา 09.00-09.30 น. เท่านั้น หากเกิน 09.30 น. จะไม่อุญาติให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป
3. การเเต่งกาย : ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ งานบริการการศึกษา (พี่เเน็ค) โทร 053942918

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ