แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 Gen A : Empower Active Citizen " พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ z"

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 Gen A : Empower Active Citizen " พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ z" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 Gen A : Empower Active Citizen

โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 Gen A : Empower Active Citizen " พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ z"

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.obec.go.th/documents/73344

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ