แสดงรายละเอียดข่าวเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้ กิจกรรมสดุดีวันรพีและค่ายคุณธรรมและพัฒนา นศ ใหม่

เปิดระบบทำแบบการเรียนรู้ กิจกรรมสดุดีวันรพีและค่ายคุณธรรมและพัฒนา นศ ใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดระบบทำแบบการเรียนรู้ กิจกรรมสดุดีวันรพีและค่ายคุณธรรมและพัฒนา นศ ใหม่

เปิดระบบทำแบบการเรียนรู้ 2 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมสดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2559 กิจกรรมหลักจำนวน 6 ชั่วโมง
กิจกรรมค่ายคุณธรรมและพัฒนานักศึกษาใหม่ กิจกรรมเสริม 12 ชั่วโมง

ระบบเปิด วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น.
ระบบปิด วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น.

นักศึกษาสามารถเข้าไปทำแบบการเรียนรู้ได้ที่ ระบบ cmu online หัวข้อ "ทำแบบการเรียนรู้ปีการศึกษา 2559 "

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ