แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 - 12.00 น.
ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ขอชี้เเจงรายละเอียดดังนี้ !!
1. วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม เวลา 14.30 น.ของนัดพบนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมประชุมพร้อมกัน ณ ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ