แสดงรายละเอียดข่าวงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 20 สิงหาคม 2559)

งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 20 สิงหาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น  (หมดเขต 20 สิงหาคม 2559)

ด้วย สมาคมนักศึกษาเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ระหว่าง 09.30-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่ www.ojsatn.com ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ