แสดงรายละเอียดข่าวทุน Chevening Scholarship 2017/2018 (หมดเขต 8 พฤศจิกายน 2559)

ทุน Chevening Scholarship 2017/2018 (หมดเขต 8 พฤศจิกายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Chevening Scholarship 2017/2018  (หมดเขต 8 พฤศจิกายน 2559)

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำกรุงเทพมหานาครเกี่ยวกับทุน Chevening Scholarship 2017/2018 โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 8 พฤศจิกายน 2559โดยคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังต่อไปนี้

- สัญชาติไทย
- มีความตั้งใจเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อสำเร็จการศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนอย่างน้อยเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับ 2 ขั้นสูง (Upper second-class honors) ตามระบบอังกฤษหรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์ฝึกงานรวมไม่ต่ำกว่า 2800 ชั่วโมง
- ได้คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
- ผ่านเกณฑ์การรับวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษในประเทศไทย
- ได้รับการตอบรับโดยไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer) จากมหาวิทยาลัยที่ยื่นสมัคร

โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่ www.chevening.org/apply/application-timeline ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ