แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559 คณะนิติศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559 คณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559 คณะนิติศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ