แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบูรณาการของอาเซียนจากประเทศฟิลิปปินส์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบูรณาการของอาเซียนจากประเทศฟิลิปปินส์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบูรณาการของอาเซียนจากประเทศฟิลิปปินส์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบูรณาการของอาเซียนจากประเทศฟิลิปปินส์
ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมเสริมจำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

ระบบเปิด วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น
ระบบปิด วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ