แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี

ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 -15.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมเสริมจำนวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง

ระบบเปิด วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น.
ระบบปิด วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ