แสดงรายละเอียดข่าวเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม International Youth Forum “Eurasia”

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม International Youth Forum “Eurasia” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม International Youth Forum “Eurasia”

ด้วย Federal Agency for Youth Affairs ประเทศรัสเซีย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ International Youth Forum “Eurasia” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2559 ณ ภูมิภาค Orenburg สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนรัสเซียและเยาวชนจากประเทศอื่นๆได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันในการพัฒนาความร่วมมือของเยาวชนในระดับนานาชาติ และการเรียนการสอนภาษารัสเซีย โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่ https://fadm.gov.ru/activity/events/forum-evraziya และลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://ais.fadm.gov.ru/registration

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ