แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (E-PRO) สำหรับนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (E-PRO) สำหรับนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  (E-PRO) สำหรับนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (E-PRO) สำหรับนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ โดยมีวิทยากรจาก Enconcept คุณคเณศ ศรีสอาด ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 20 มาให้ความรู้กับนักศึกษาใหม่ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ