แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ แจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ(CMU-ePro)สำหรับนักศึกษาปีที่1/59

ประกาศ แจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ(CMU-ePro)สำหรับนักศึกษาปีที่1/59 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ แจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ(CMU-ePro)สำหรับนักศึกษาปีที่1/59

ประกาศ แจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ(CMU-ePro)สำหรับนักศึกษาปีที่1/59

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (CMU-ePro) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

คณะนิติศาสตร์จัดสอบวันเสาร์ ที่ 30 ก.ค. 59 เวลา 13.00-15.00 น. สถานที่สามารถตรวจสอบได้ตามไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ