แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทกิจกรรม กิจกรรมหลัก จำนวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. คณะมีบริการรถรับ-ส่ง
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรับนักศึกษา 60 คน
ระบบเปิด วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น.
ระบบปิด วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ