แสดงรายละเอียดข่าวให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รวมไปถึงบุคลากรจาก คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในโอกาสพบปะเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างคณะนิติศาสตร์ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ