แสดงรายละเอียดข่าวNCHU 2017 Spring Semester (หมดเขต 22 กันยายน 2559)

NCHU 2017 Spring Semester (หมดเขต 22 กันยายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

NCHU 2017 Spring Semester (หมดเขต 22 กันยายน 2559)

ด้วย National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ 2017 Spring Semester Program for Academic Exchange (PAX) ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2017 ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโรงการ โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าพาหนะระหว่างประเทศด้วยตนเอง แต่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และ มีโอกาสได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ NT$ 3,000 – 6,000 (US$100-200) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oia.nchu.edu.tw และติดต่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 22 กันยายน 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ