แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ร่วมถวายเทียบพรรษา พร้อมปัจจัย ณ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมถวายเทียบพรรษา พร้อมปัจจัย ณ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมถวายเทียบพรรษา พร้อมปัจจัย ณ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัย เนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะนิติศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ